CommonSense Engineering by...

Vadum Consulting

Onze dienst-verlening !

Bouwpathologie

Door de schaarste op de bouwmarkt zijn in het recente verleden gebieden aangesneden als bouwgrond waar deze voorheen gekenmerkt werden door hun ‘onbebouwbaar’ karakter (bijv: voormalig –overstroombaar – winterbed van rivieren).

Verder worden bouwers –zowel ontwerpers als uitvoerders – geconfronteerd met klimaatdoelstellingen die zich vertalen in een nauwgezette detaillering van bouwknopen. Anderzijds nopen niet alleen de klimaatdoelstellingen maar ook de architecturale vormgeving van de gebouwen de bouwsector tot het ontwikkelen van nieuwe materialen en systemen.

Tenslotte staan de prijzen onder druk en worden de realisatietermijn schrikbarend kort.

Het geheel van deze – al dan niet recente – ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bouwsector jammer genoeg geconfronteerd wordt met disputen allerhande.

Vadum consulting heeft zich gespecialiseerd in het verlenen van technisch bijstand waarbij zij vooral tijd steekt in het aanhoren van alle partijen en het uitvoeren van een gedegen technisch onderzoek om de oorzaak en de gevolgen van een schadefenomeen correct te kunnen omlijnen.

Consultancy

Doorheen de jaren hebben we de eer en het genoegen gehad om te kunnen werken bij diverse partijen die deelnemen aan de realisatie van een bouwproject. Dit laat ons toe om niet alleen wensen maar ook verzuchtingen te kennen van Opdrachtgevers, studiebureaus alsook aannemers.

Deze kennis laat ons toe om adviezen te verstrekken die rekening houden met de gouden driehoek die ieder bouwproject kenmerkt nl. tijd, budget, kwaliteit. Onze adviezen zijn steeds onderbouwd maar vooral pragmatisch.

Engineering

Geotechnische studies omvattende:

-Zettingsberekeningen
-Beschoeiing van bouwkuipen
-Funderingsontwerp voor allerlei constructies

Ontwerp- en berekening van draagstructuren (tijdelijk en definitef) in staal en beton van gebouwen zowel nieuwbouw als renovatie alsook kunstwerken

Creatief meedenken in het uitwerken van bouwmethodieken

Design Management

In een dynamische omgeving moet jezelf dynamisch zijn om succesvol te zijn. Vadum Consulting is er zich ter dege van bewust dat nieuwe technologiëen (BIM,…), methodieken (Systemen Engineering) en bouwvormen (Engineer & Construct) noch maar de voorbode zijn van de nieuwe omwenteling die de bouwsector te wachten staat. Parametrisch design, life cycle analysis, IoT, legolisatie edm 

Sluit Menu